tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh – Lần 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: KHÁ
+ Đánh giá sơ lược:
Câu hỏi  trong đề tập trung vào chương trình lớp 11-12
Chỉ có 1 vài câu trong lớp 10 số lượng không nhiều
Mức đô phân loại tốt khi số lượng từng phần từ nhân biết thông hiểu đến vận dụng vận dụng cao phù hợp.
Đề thi này đánh giá được  năng lực học sinh. Tuy nhiên dạng câu hỏi không  mới . 

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh – Lần 1

Câu 33. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để trong ba quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển là toán.

Câu 43. Xét tứ diện ABCD có các cạnh AB=BC=CD=DA=1 và AC, BD thay đổi. Giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện ABCD bằng

Câu 48. Cho tập hợp A={1,2,3,4….100}. Gọi S là tập hợp gồm tất cả các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử của A và có tổng bằng 91. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Xác suất chọn được phần tử có 3 số lập thành cấp số nhân bằng?

XEM ONLINE

>