tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Sơn Tây – Hà Nội – Lần 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: KHÁ
+ Đánh giá sơ lược:
Kiến thức tập trung trong 2 khối 11+12
Cả 2 khối đều có các câu hỏi vận dung nhằm phân  loại học sinh.
Khá nhiều câu hỏi hàm số đòi hỏi học sinh cần nắm chắc kiến thức nếu không rất dễ nhầm lẫn.
Mức độ phân loại tốt.

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Sơn Tây – Hà Nội – Lần 1

Câu 30: Trong đội văn nghệ nhà trường có 8 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi song ca nam- nữ ?

Câu 36: Người ta trồng 3240 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, kể từ hàng thứ hai trở đi số cây trồng mỗi hàng nhiều hơn 1 cây so với hàng liền trước nó. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?

Câu 44: Cho tập hợp A={1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số lập từ các chữ số thuộc tập A. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, xác suất để số được chọn chia hết cho 6 bằng

Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều. Gọi M là điểm trên cạnh AD sao cho AM = x, x ∈ (0;a). Mặt phẳng (α) đi qua M và song song với (SAB) lần lượt cắt các cạnh CB, CS, SD tại N, P, Q. Tìm x để diện tích tứ giác MNPQ bằng 2a^2.√3/9.

XEM ONLINE

>