tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Thanh Thủy – Phú Thọ – Lần 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: Trung Bình
+ Đánh giá sơ lược:
Đề kiểm tra giữa kì nên câu hỏi xoay quanh chương hàm  số và hình học không gian. Có một số câu vận dụng cao để phân loại học sinh

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Thanh Thủy – Phú Thọ – Lần 1

Câu 29: Cho tập hợp A={2;3;4;5;6;7;8}. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số trong tập A. Chọn ngẫu nhiên một chữ số từ S. Xác suất để số được chọn mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ là:

Câu 39: Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nữa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng một bằng nữa diện tích của đế tháp ( có diện tích là  12288m2). Tính diện tích mặt trên cùng ?

Câu 43: Có 4 hành khách bước lên một đoàn tàu gồm 4 toa. Mỗi hành khách độc lập với nhau và chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để 1 toa có 3 người, 1 toa có 1 người, 2 toa còn lại không có ai.

Câu 49: Một con đường được xây dựng giữa hai thành phố  A,B. Hai thành phố này bị ngăn cách bởi một con sông có chiều rộng r(m). Người ta cần xây  cây cầu bắc qua sông biết rằng A cách con sông một khoảng bằng 2m , B cách con sông một khoảng bằng 4m. Để tổng khoảng cách giữa các thành phố là nhỏ nhất thì giá trị x(m) bằng :

XEM ONLINE

>