tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường chuyên KHTN – Hà Nội lần 3
ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
Mức độ đề thi: Tốt
+ Đánh giá sơ lược:
Đề thi được biên soạn dựa theo cấu trúc đề minh hoạ môn Toán 2019 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố từ đầu tháng 12. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan. Kiến thức tập trung trong chương trình lớp 12,  câu hỏi lớp 11 chiếm 12%., câu hỏi lớp 10 chiếm 0 %.

Đề thi phân loại học sinh ở mức tốt.

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường chuyên KHTN – Hà Nội lần 3
Câu 19. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau lập từ các chữ số 1, 2,3, 4,5,6 ?
Câu 21. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a. Côsin của góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng
Câu 33. Một người gửi ngân hàng 50 triệu đồng theo hình thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 7%/ năm. Hỏi sau 4 năm người đó có bao nhiêu tiền cả gốc và lãi? (đơn vị: triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 36. Trong một lớp học có hai tổ. Tổ 1 gồm 8 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Tổ 2 gồm 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên mỗi tổ hai em học sinh. Xác suất để trong bốn em được chọn có 2 nam và 2 nữ bằng
Câu 43. Cho hình chóp tam giác đều S. ABC có cạnh đáy bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC. Biết rằng BM vuông góc với AN. Thể tích khối chóp S. ABC bằng

XEM ONLINE

>