tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh – Lần 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: Trung Bình
+ Đánh giá sơ lược:
Câu hỏi trong đề thi phần lớn khá cơ bản 
Mức độ câu hỏi nhận biêt thông hiểu đã chiếm phần lớn số câu hỏi.
Ít câu hỏi vận dụng cao. Đề khó phân loại học sinh.
Kiến  thức trong đề phần lớn lớp 12 tuy nhiên câu hỏi lớp 10 cũng khá nhiều, tuy nhiên mức độ chỉ nằm ở mức gợi nhớ kiến thức không khó khăn.

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh – Lần 1.

Câu 2: Trên mặt phẳng, cho hình vuông có cạnh bằng 2. Chọn ngẫu nhiên một điểm thuộc hình vuông đã cho (kể cả các điểm nằm trên cạnh của hình vuông). Gọi P là xác suất để điểm được chọn thuộc vào hình tròn nội tiếp hình vuông đã cho (kể cả các điểm nằm trên đường tròn nội tiếp hình vuông), giá trị gần nhất của P là

Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, mặt bên (SAB) là một tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy (ABCD) và có diện tích bằng 27√3/4 (đvdt). Một mặt phẳng đi qua trọng tâm tam giác SAB và song song với mặt đáy (ABCD) chia khối chóp S.ABCD thành hai phần, tính thể tích V của phần chứa điểm S?

Câu 48: Cho hàm số y = x^3 – 11x có đồ thị là (C). Gọi M1 là điểm trên (C) có hoành độ x1 = −2 . Tiếp tuyến của (C) tại M1 cắt (C) tại điểm M2 khác M1, tiếp tuyến của (C) tại M2 cắt (C) tại điểm M3 khác M2 … tiếp tuyến của (C) tại Mn−1 cắt (C) tại điểm Mn khác Mn−1 (a ∈ N, n ≥  4). Gọi (xn, yn) là tọa độ của điểm Mn. Tìm n sao cho 11xn + yn + 2^2019 = 0.

Câu 49: Cho lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng a và khoảng cách giữa hai đáy của lăng trụ bằng 4a. Tính thể tích V của lăng trụ đã cho?

XEM ONLINE

>