tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – Lần 3 – 2019

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
|Mức độ đề thi: KHÁ
+ Đánh giá sơ lược:
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan. Kiến thức tập trung trong chương trình 12 còn lại 1 số câu hỏi lớp 11 chiêm 10%. Không có câu hỏi lớp  10.

Cấu trúc tương tự đề minh họa ra năm 2018-2019
21 câu VD-VDC phân loại học sinh.
4 câu hỏi khó ở mức VDC :C46, 47, 49, 50
Chủ yếu câu hỏi ở mức thông hiểu và vận dụng

Đề phân loại học sinh ở mức khá

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – Lần 3 – 2019

Câu 26. Một người gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,5% mỗi tháng theo cách sau: mỗi tháng (vào đầu tháng) người đó gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng và ngân hàng tính lãi suất (lãi suất không đổi) dựa trên số tiền tiết kiệm thực tế của tháng đó. Hỏi sau 5 năm, số tiền của người đó có được gần nhất với số tiền nào dưới đây (cả gốc và lãi, đơn vị triệu đồng)?

Câu 50. Có 5 bạn học sinh nam và 5 bạn học sinh nữ trong đó có một bạn nữ tên Tự và một bạn nam tên Trọng. Xếp ngẫu nhiên 10 bạn vào một dãy 10 ghế sao cho mỗi ghế có đúng một người ngồi. Tính xác suất để không có hai học sinh nam vào ngồi kề nhau và bạn Từ ngồi kề với bạn Trọng.

XEM ONLINE

>