tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa – Lần 2 – 2019

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: Tốt
+ Đánh giá sơ lược: Đề thi thử THPT QG môn Toán lần 2 Trường THPT Quảng Xương I bao gồm 50 câu trắc nghiệm giúp học sinh ôn thi một cách tổng quát.
Đề thi với những câu hỏi ở đầy đủ các mức độ từ NB – TH – VD – VDC giúp các em có thể rèn luyện cách làm bài tốt hơn với mọi dạng bài ở mọi mức độ. Sau khi làm đề thi, các em có thể biết mình đã hiểu sâu phần kiến thức nào và cần bổ sung phần kiến thức nào. Như vậy các em sẽ ôn thi tốt hơn.

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa – Lần 2 – 2019

Câu 41. Trong một cuộc thi giao lưu học sinh giỏi cấp tỉnh, ban tổ chức mời 12 em trong danh sách học sinh đạt giải mời lên phỏng vấn. Các em ngồi ngẫu nhiên vào hai dãy bàn đối diện nhau, mỗi dãy có 6 ghế và mỗi ghế chỉ ngồi được một học sinh. Tính xác suất để tổng các số thứ tự của hai em ngồi đối diện nhau là bằng nhau biết rằng các em đó có số thứ tự trong danh sách lập thành một cấp số cộng.

Câu 44. Anh X đi làm với mức lương khởi điểm là 3 đồng/tháng, số tiền lương này được nhận vào ngày đầu tháng. Vì làm việc có hiệu quả cao nên sau 24 tháng kể từ ngày đi làm, anh X được tăng lương thêm 10% . Mỗi tháng anh ta giữ lại 20% số tiền lương để gửi tiết kiệm vào ngân hàng với kì hạn 1 tháng và lãi suất là 0,5% /tháng theo hình thức lãi kép (tức là tiền lãi của tháng này được nhập vào vốn để tính lãi cho tháng tiếp theo). Sau 36 tháng kể từ ngày đi làm, anh X nhận được số tiền cả gốc và lãi là 60 triệu đồng. Hỏi x gần nhất với số nào sau đây?

Câu 46. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, BAD = 120°, hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt đáy trùng với tâm của đáy. Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng BD và vuông góc với mặt phẳng (SBC) cắt SC tại E. Giả sử tỉ số thể tích của khối chóp S.ABCD và thể tích khối chóp B.DCE bằng k. Giá trị của k thuộc khoảng nào sau đây để góc tạo bởi mặt phẳng (SBC) và mặt đáy bằng 60°.

XEM ONLINE

>