tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 2
ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
Mức độ đề thi: KHÁ
+ Đánh giá sơ lược:
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan. Kiến thức tập trung trong chương trình lớp 12, ít câu hỏi lớp 10 và 11.

Đề thi phân loại học sinh ở mức khá.

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 2

Câu 4. Một người mỗi tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Biết sau 15 tháng, người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T gần với số tiền nào nhất trong các số sau.

Câu 17. Gọi M, N là hai điểm di động trên đồ thị (C) của hàm số y = -x^3 + 3x^2 – x + 4 sao cho tiếp tuyến của (C) tại M và N luôn song song với nhau. Hỏi khi M, N thay đổi, đường thẳng MN luôn đi qua nào trong các điểm dưới đây?
Câu 29.
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-2018; 2018]  để phương trình (m+1)(sinx)^2 – sin2x+cos20=0 có nghiệm ?

XEM ONLINE

>