tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Nhân Chính – Hà Nội – Lần 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: Trung Bình
+ Đánh giá sơ lược:
Đề kiểm tra giữa kì nên câu hỏi xoay quanh chương hàm  số và hình học không gian .
Mức độ phân bố đều ở 3 mức nhận biết thông hiêu-vận dụng.
Đề có khả năng phân loại tốt học sinh.

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Nhân Chính – Hà Nội – Lần 1

Câu 7: Một vật chuyển động theo quy luật S=10t2-1/3t3, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (m) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 15 giây, kể từ khi vật bắt đầu chuyển động vận tốc v(m/s) của vật đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t(s) bằng:

Câu 20: Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y=f(x) thỏa mãn f2(1+2x)=x-f3(1-x) tại điểm có hoành độ x = 1?

Câu 45: Một xưởng sản xuất những thùng bằng kẽm hình hộp chữ nhật không có nắp và có các kích thước x, y, z (dm). Biết tỉ số hai cạnh đáy là x:y = 1:3 và thể tích của hộp bằng 18 (dm3). Để tốn ít vật liệu nhất thì tổng x + y + z bằng?

XEM ONLINE

>