tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – Lần 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: TỐT
+ Đánh giá sơ lược:
Kiến thức đề thi phân thành 3 khối 10-11-12 theo tỷ lê hợp lí 10-30-60%.
Các câu vận dụng đều thấy xuất hiện ở 3 khối trải đều gần tất cả các chương.
Để đạt điểm cao đòi hỏi kiến thức tốt ở cả khối 3.
Mức độ phân hóa tốt

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – Lần 1
Câu 28: Đề thi THPT QG 2019 có 5 câu vận dụng cao, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn A, B,C, D trong đó 5 câu đều có một phương án đúng là A. Một thí sinh chọn ngẫu nhiên một phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để học sinh đó không đúng câu nào.

Câu 37: Trên hệ trục tọa độ Oxy. Cho hình vuông ABCD. Điểm M thuộc cạnh CD sao cho MC = 2DM, N(0, 2019) là trung điểm của BC, K là giao điểm hai đường thẳng AM, BD. Biết đường thẳng AM có phương trình: x − 10y + 2018 = 0. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng NK bằng?

Câu 48: Cho tập A={0;1;2;3;4;5;7;9}. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên 8 chữ số khác nhau lập từ A, biết các chữ số chẵn không đứng cạnh nhau.

XEM ONLINE

>