tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Trần Hưng Đạo – Vĩnh Phúc – Lần 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: Trung Bình
+ Đánh giá sơ lược:
Kiến thức trong chương trình lớp 12+11. Không có câu hỏi lớp 10
Phân bố mức độ hợp lý khi số lượng các phần thích hợp để phân loại học sinh.
Một vài câu hỏi ở mức vận dung vận dung cao khá phức tạp trong tính toán.Để đạt điểm cao hoàn thành được đòi hỏi học sinh tư duy nhanh làm vận dụng tốt casio trong giải toán

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Trần Hưng Đạo – Vĩnh Phúc – Lần 1

Câu 23: Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn không có nữ nào cả.

Câu 33: Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn?

Câu 44: Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Người đó bắn hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên trúng và một viên trượt mục tiêu là:

Câu 46: Có thể chia hình lập phương thành bao biêu tứ diện bằng nhau?

XEM ONLINE

>