tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề Thi + Đáp Án Chính Thức Môn Toán THPT Quốc gia 2019 – Mã 102
Một đề thi khá hay, mức độ dễ, khó phù hợp cho việc phân loại thí sinh! Tôi đánh giá là đề hay nhất trong khoảng 20 năm trở lại đây! Xin cảm ơn ban ra đề thi BGD?.

Trích dẫn Đề Thi + Đáp Án Chính Thức Môn Toán THPT Quốc gia 2019 – Mã 102
Câu 18.
Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1m và 1,4 m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây ?

Câu 36.
Cho hình trụ có chiều cao bằng 4√2. Cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng √2, thiết diện thu được có diện tích bằng 16. Diện tích xung quanh của
hình trụ đã cho bằng

Câu 40.
Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 27 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

XEM ONLINE

>