Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương – Lần 1, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh có 90 phút (không tính thời gian giao đề) để hoàn thành đề thi, kiến thức đề bao quát chương trình Toán 10, Toán 11 và nội dung Toán 12 đã học

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: TRUNG BÌNH
+ Đánh giá sơ lược:
Số lượng câu phân bố không hợp lý.
Quá nhiều câu hàm số. Tuy nhiên mức độ đều ở mức thông hiểu .Còn lại khoảng 10 câu hình học không gian nhưng mức độ lại khó tương đương nhau. Khó phân loại học sinh khá với trung bình.
Nhìn chung đề ít tính phân loại .

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương – Lần 1:

Câu 3. Có 16 tấm bìa ghi 16 chữ “HỌC”, “ĐỂ”, “BIẾT”, “HỌC”, “ĐỂ”, “LÀM”, “HỌC”, “ĐỂ”, “CHUNG”, “SỐNG”, “HỌC”, “ĐỂ”, “TỰ”, “KHẲNG”, “ĐỊNH”, “MÌNH”. Một người xếp ngẫu nhiên 16 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để xếp các tấm bìa được dòng chữ “ HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH”.

Câu 39. Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120 cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?
Câu 49. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a√3 . Gọi O là tâm của đáy ABC,  là khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) và d2 là khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SBC). Tính d=d1+d2.

XEM ONLINE

>