tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang – Lần 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: Trung Bình
+ Đánh giá sơ lược:
Xuất hiện 3 câu lớp 10 về phần oxy tuy nhiên học sinh nhớ công thức sgk là làm được .Phần lớp 11 cũng không nhiều.
Lớp 12 tập chung chương hàm số và khối đa diện.
Độ khó của đề ở mức trung bình.
Học sinh dễ đạt điểm cao, không có câu hỏi mới, đa phần là kiến thức cơ bản.

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang – Lần 1

Câu 42: Lớp 12A có 10 học sinh giỏi trong đó có 1 nam và 9 nữ. Lớp 12B có 8 học sinh giỏi trong đó có 6 nam và 2 nữ. Cần chọn mỗi lớp 2 học sinh giỏi đi dực Đại hội Thi đua. Hai có bao nhiêu cách chọn sao cho trong 4 học sinh được chọn có 2 nam và 2 nữ?

Câu 44: Gọi Δ là tiếp tuyến tại điểm M(x0;y0), x0<0 thuộc đồ thị hàm số y=(x+2)/(x+1) sao cho khoảng cách từ I(-1;1) đến Δ đạt giá trị lớn nhất, khi đó x0, y0 bằng

Câu 45: Cho khối chóp S.ABC có AB = 5 cm, BC = 4cm, CA = 7cm. Các mặt bên tạo với mặt phẳng đáy (ABC) một góc 300. Thể tích khối chóp S.ABC bằng

Câu 46: Có một khối gỗ dạng hình chóp O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau, OA = 3cm, OB = 6cm, OC = 12cm. Trên mặt (ABC) người ta đánh dấu một điểm M sau đó người ta cắt gọt khối gỗ để thu được một hình hộp chữ nhật có OM là một đường chéo đồng thời hình hộp có 3 mặt nằm trên 3 mặt của tứ diện (xem hình vẽ).
Thể tích lớn nhất của khối gỗ hình hộp chữ nhật bằng:

XEM ONLINE

>