tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT B Nghĩa Hưng – Nam Định – Lần 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: Trung Bình
+ Đánh giá sơ lược:
Độ khó của đề thi ở mức trung bình.
Quá nhiều câu hàm ở mức độ cơ bản : nhận biết , thông hiểu.
Do đó đề đạt điểm khá không khó.
Không có câu hỏi lớp 10.
Kiến thức lớp 11 trong đề ít và hỏi cơ bản.
Đề không phân loại được khá và giỏi

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT B Nghĩa Hưng – Nam Định – Lần 1

Câu 5: Trong giỏ có đôi tất khác màu, các chiếc tất cùng đôi thì cùng màu. Lấy ngẫu nhiên ra 2 chiếc. Tính xác suất để 2 chiếc đó cùng màu?

Câu 39: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AC = a√2, biết SA vuông góc với mặt đáy, SA = a. Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC, (α) là mặt phẳng đi qua AG và song song với BC cắt SB, SC lần lượt tại M và N. Tính thể tích V của khối đa diện AMNBC.

Câu 44: Cho hàm số y=2x-1/x-1 có đồ thị (C). Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M cắt hai tiệm cận của đồ thị (C) tại P và Q. Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng PQ bằng

Câu 46: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.
B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và có giá trị nhỏ nhất bằng 0.
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞;0) và (0;+∞).

XEM ONLINE

>