tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: TRUNG BÌNH
+ Đánh giá sơ lược:
Đề thi khá dễ so với mặt bằng chung. Kiến thức vẫn trong chương trình 12 là chính.
Số lượng câu nhận biết và thông hiểu khá nhiều.
Trong khi câu vận dụng cách hỏi không mới.
Đề khó phân loại được học sinh TB-khá.

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – Trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần 1

Câu 19: Một vật chuyển động theo quy luật s=-1/3t3 +6t2 , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động tại thời điểm t bằng bao nhiêu giây thì vật tốc của vật đạt giá trị lớn nhất?

Câu 35: Một người thợ thủ công cần làm một cái thùng hình hộp đứng không nắp đáy là hình vuông có thể tích 100cm3. Để tiết kiệm vật liệu làm thùng, người đó thợ cần thiết kế sao cho tổng S của diện tích xung quanh và diện tich mặt đáy là nhỏ nhất. Tìm S.

Câu 44: Một chiếc hộp đựng 5 viên bi trắng, 3 viên bi xanh và 4 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để lấy ra 4 viên bi có đủ ba màu.

XEM ONLINE

>