tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Lần 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: KHÁ
+ Đánh giá sơ lược:
Đề thi có mức phân loại tốt câu hỏi phân chia đều ở 3 mức độ nhận biết , thông hiêu ,vận dụng.
Nhiều câu vận dụng đòi hỏi kĩ  năng tốt và nắm bản chất đề thi.
Ít câu vận dụng cao .
Nhìn chung đề thi phân loại tốt ở 3 mức TB-khá-giỏi

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Lần 1
Câu 24. Có 30 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm . Tính xác suất để lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong có có đúng một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

Câu 34. Cho hình chóp S.ABC có SA=x, BC=y, SA=AC=SB=SC=1. Tính thể tích khối chóp S.ABC đạt giá trị lớn nhất khi tổng (x+y) bằng:

Câu 48. Một xe buýt của hãng xe A có sức chứa tối đa là 50 hành khách. Nếu một chuyến xe buýt chở x hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách là 20(3 – x/40)^2 (nghìn đồng). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

XEM ONLINE

>