tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu BÀI 1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC PHÉP TOÁN, hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập chương 4 Giải tích 12: số phức và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán. Tài liệu gồm 37 trang với các bài toán số phức ở dạng trắc nghiệm khách quan, có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC PHÉP TOÁN được phân loại thành 4 dạng, bao gồm:
+ Dạng 1: Số phức liên hợp.
+ Dạng 2: Mô đun của số phức.
+ Dạng 3: Hỏi tổng hợp về các khái niệm.
+ ĐỀ KIỂM TRA 25 CÂU 45 PHÚT CUỐI BÀI

Trích dẫn tài liệu BÀI 1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC PHÉP TOÁN – Đáp Án Chi Tiết:

Ví dụ 3: Cho số phức z thỏa |z+2+3i|=2. Tìm tập hợp biểu diễn của số phức w=2+z
A. Đường tròn tâm (0,3) và bán kính R=2.
B. Đường tròn tâm (0,-3) và bán kính R=2.
C. Đường tròn tâm (0,-3) và bán kính R=4.
D. Đường tròn tâm (-2,-3) và bán kính R=4.

Câu 20. Trên tập số phức, trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng?
A. Tích của hai số thuần ảo là một số không dương.          
B. Mọi phương trình bậc hai với hệ số thực đều có nghiệm.
C. Hiệu của hai số phức không bao giờ là một số nguyên.  
D. Môđun của mọi số phức là một số dương.

XEM ONLINE

TẢI XUỐNG

>