tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Các dạng toán thể tích khối đa diện thường gặp trong kỳ thi THPTQG – Nguyễn Bảo Vương

Mục lục tài liệu Các dạng toán thể tích khối đa diện thường gặp trong kỳ thi THPTQG – Nguyễn Bảo Vương
PHẦN A. CÂU HỎI
Dạng 1.THỂ TÍCH KHỐI CHÓP
+ Dạng 1.1 Biết chiều cao và diện tích đáy (Trang 2).
+ Dạng 1.2 Cạnh bên vuông góc với đáy (Trang 2).
+ Dạng 1.3 Mặt bên vuông góc với đáy (Trang 5).
+ Dạng 1.4 Biết hình chiếu của đỉnh lên đáy (Trang 6).
+ Dạng 1.5 Thể tích khối chóp đều (Trang 7).
+ Dạng 1.6 Thể tích khối chóp khác (Trang 8).
Dạng 2. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ
+ Dạng 2.1 Biết chiều cao và diện tích đáy (Trang 9).
+ Dạng 2.2 Thể tích khối lăng trụ đứng (Trang 10).
+ Dạng 2.3 Thể tích khối lăng trụ xiên (Trang 12).
Dạng 3. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN KHÁC
Dạng 4. TỈ SỐ THỂ TÍCH
+ Dạng 4.1 Tỉ số thể tích của khối chóp (Trang 16).
+ Dạng 4.2 Tỉ số thể tích các khối đa diện (Trang 16).
+ Dạng 4.3 Ứng dụng tỉ số thể tích để tìm thể tích (Trang 18).
Dạng 5. BÀI TOÁN THỰC TẾ VÀ BÀI TOÁN CỰC TRỊ


PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
Dạng 1.THỂ TÍCH KHỐI CHÓP
+ Dạng 1.1 Biết chiều cao và diện tích đáy (Trang 23).
+ Dạng 1.2 Cạnh bên vuông góc với đáy (Trang 23).
+ Dạng 1.3 Mặt bên vuông góc với đáy (Trang 31).
+ Dạng 1.4 Biết hình chiếu của đỉnh lên đáy (Trang 36).
+ Dạng 1.5 Thể tích khối chóp đều (Trang 38).
+ Dạng 1.6 Thể tích khối chóp khác (Trang 43).
Dạng 2. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ
+ Dạng 2.1 Biết chiều cao và diện tích đáy (Trang 48).
+ Dạng 2.2 Thể tích khối lăng trụ đứng (Trang 48).
+ Dạng 2.3 Thể tích khối lăng trụ xiên (Trang 53).
Dạng 3. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN KHÁC
Dạng 4. TỈ SỐ THỂ TÍCH
+ Dạng 4.1 Tỉ số thể tích của khối chóp (Trang 68).
+ Dạng 4.2 Tỉ số thể tích các khối đa diện (Trang 70).
+ Dạng 4.3 Ứng dụng tỉ số thể tích để tìm thể tích (Trang 78).
Dạng 5. BÀI TOÁN THỰC TẾ VÀ BÀI TOÁN CỰC TRỊ

>