tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc CASIO LUYỆN ĐỀ – CÔNG PHÁ ĐỀ MINH HỌA 2018

Cuốn sách Casio luyện đề 2018 ver 1.0 được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Thế Lực tuyển chọn 8 đề thi thử môn Toán 2018 bám sát theo cấu trúc và mức độ đề minh họa môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau mỗi đề là hướng dẫn giải chi tiết bằng phương pháp tự luận và giải nhanh bằng các thủ thuật Casio.
Danh mục sách:
Giải Đề Minh Họa 2018………………………………4

Đề số 1……………………………………………………….. 34

Đề số 2……………………………………………………….. 69

Đề số 3………………………………………………………. 102

Đề số 4………………………………………………………. 136

Đề số 5………………………………………………………. 160

Đề số 6………………………………………………………. 193

Đề số 7………………………………………………………. 227

Đề Số 8………………………………………………………..26

XEM ONLINE

>