Đề thi thử Toán THPT Quốc Gia 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1 được biên soạn nhằm giúp học sinh ôn lại các kiến thức Toán 10, Toán 11 và đánh giá khả năng tiếp thu các nội dung Toán 12 đã học, đồng thời giúp học sinh làm quen cấu trúc đề thi thử Toán 2019 để có bước chuẩn bị sớm cho kỳ thi THPTQG. 

+ Mức độ đề thi: Trung bình

+ Đánh giá sơ lược: Nhìn chung đề thi này kiến thức chủ yếu lớp 12 với mức độ câu hỏi không quá khó, khó có thể phân loại được…Điểm chú ý của đề này là có 2 câu khá hay bla bla….. Đề này dễ hơn đề minh họa của bộ giáo dục….

Trích dẫn đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1:

Câu 34. Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đó. Gọi P là xác suất để tổng các số ghi trên 4 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng:
A. 1/12            B. 16/33            C. 10/33        D.  2/11  

Câu 39. Trong hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng BC: x+7y-13=0. Các chân đường cao kẻ từ  B, C lần lượt là E(2;5), F(0,4). Biết tọa độ đỉnh A là (a,b) Khi đó:

Câu 45. Đường dây điện KV kéo từ trạm phát ( điểm A) trong đất liền ra đảo ( điểm C ). Biết khoảng cách ngắn nhất từ C đến B là 60 km, khoảng cách từ A đến B là 100 km, mỗi km dây điện dưới nước chi phí là 100 triệu đồng, chi phí mỗi km dây điện trên bờ là 60 triệu đồng. Hỏi điểm G cách A bao nhiêu km để mắc dây điện từ A đến G rồi từ G đến C chi phí thấp nhất? (Đoạn AB trên bờ, đoạn GC dưới nước )

A. 50(km).                  B. 60 (km).                  C. 55 (km).                   D. 45(km).

XEM ONLINE

>