tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc GIẢI NHANH BÀI TOÁN SỐ PHỨC BẰNG MTCT CASIO – VINACAL – Trần Bá Hưng
Danh mục:
+ Tính nhanh các phép toán cơ bản số phức
+ Biểu diễn hình học của số phức
+ Quỹ tích điểm biểu diễn của số phức
+ Cực trị của số phức
+ Phương trình số phức

>