tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc THỦ THUẬT TÍNH ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN BẰNG CASIO của tác giả Nguyễn Minh Tuấn – THPT BÌNH MINH

Danh mục tài liệu
1. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA MỘT ĐA THỨC.
2. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA MỘT PHÂN THỨC.
3. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM 1 CĂN
4. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM 2 CĂN

XEM ONLINE

>