tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Bí Kíp Thế Lực – Ver 1.0
Xin chào các em học sinh yêu quý, nhu các em đã biết năm 2017 là năm bắt đầu môn Toán được tổ chức thi dưói hình thức trắc nghiệm để đánh giá toàn bộ kiến thức của các em tuy nhiên thay vì như 2017 kiến thức thi chỉ có lóp 12 thì năm 2018, 2019 có cả thêm kiến thức 11, 10 với phạm vi kiến thức lớn gói trong 50 câu hỏi với thời gian 90 phút và trung bình các em chỉ có 1 phút 48 giây, số câu hỏi tăng lên 5 lần và thời gian giảm xuống một nửa so vói ngày xưa nên hình thức tự luận không còn phù hợp nữa. Do đó cần có những tuyệt kĩ giải nhanh thì mới mong dành được chiến thắng trong kì thi này.
Vơi mong muốn giúp đõ các em đẩy mạnh tốc độ làm bài, tránh mất thời gian vào những câu dễ, dành thời gian cho câu khó để dễ dàng đạt điểm cao hơn trong kì thi thì anh đã viết 1 cuốn Bí Kíp Casio được hệ thống tuyệt kĩ theo chuyên đề có hương dẫn chi tiết.

Mục Lục

Đề minh họa lần 1, 2 và đề chính thức 2017 kèm đáp án và lời giải chi tiết
Bộ tuyệt kỹ Casio 7 ngày 7 điểm
Bộ Cửu Âm Chân Kinh: Thập Nhất Thần Chưởng
+ Tâm pháp 1. Lượng giác
+ Tâm pháp 2. Tổ hợp – Nhị thức Niu-tơn
+ Tâm pháp 3. Tu luyện xác suất
+ Tâm pháp 4. Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân
+ Tâm pháp 5. Giới hạn – Đạo hàm
Bộ Cửu Dương Thần Công: Thập Nhị Đại Pháp

Tâm pháp 1. Hàm số
+ Tuyệt kỹ 1. Casio giải nhanh sự biến thiên
+ Tuyệt kỹ 2. Casio hạ gục cực trị
+ Tuyệt kỹ 3. Casio xử nhanh Min – Max
+ Tuyệt kỹ 4. Ứng dụng tìm giới hạn của Casio search nhanh tiệm cận
+ Tuyệt kỹ 5. Casio support tiếp tuyến
+ Tuyệt kỹ 6. Kỹ thuật Casio giải toán tương giao đồ thị
Tâm pháp 2. Mũ – Logarit
+ Tuyệt kỹ 7. Hàm số mũ – logarit dưới sự trị vì của Casio
+ Tuyệt kỹ 8. Casio tính, rút gọn, biểu diễn nhanh biểu thức
+ Tuyệt kỹ 9. Kỹ thuật Calc, Solve, Table hạ gục PT – BPT mũ – logarit
Tâm pháp 3. Nguyên hàm – Tích phân
+ Tuyệt kỹ 10. Casio quyết chiến với nguyên hàm
+ Tuyệt kỹ 11. Tích phân thầm yêu Casio
+ Tuyệt kỹ 12. Casio xử đẹp “Tích phân chống Casio”
Tâm pháp 4. Số phức
+ Tuyệt kỹ 13. Casio số phức cơ bản
+ Tuyệt kỹ 14. Giải nhanh phương trình số phức bằng Casio
+ Tuyệt kỹ 15. Casio hỗ trợ toán hình học số phức
Tâm pháp 5. Hình học Oxyz
+ Tuyệt kỹ 16. Casio giải nhanh Oxyz
Tâm pháp 6. Hình học không gian
+ Tuyệt kỹ 17. Luyện tay bo giải nhanh hình học 11 + 12
Tâm pháp 7. Toán ứng dụng

XEM ONLINE

>