tuyetkycasio.com giới thiệu đến bạn đọc Đột phá bằng casio fx570vn-plus – Thái Duy Thuận

Cuốn sách “Đột phá bằng Casio – fx570VN Plus môn Toán” được xây dựng nhằm giúp học sinh ôn tập THPT Quốc gia có thể vận dụng linh hoạt máy
tính bỏ túi vào việc giải quyết các bài toán trong đề thi trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Toán. Các hướng dẫn bấm máy trong sách này đều được thực hiện trên máy Casiofx 570VN Plus.
• NỘI DUNG CUỐN SÁCH GỒM CÓ:
Phần 1: Lý thuyết và ví dụ minh họa
        Chuyên đề 1: Hàm số
        Chuyên đề 2: Hàm số mũ – Logarit
        Chuyên để 3: Nguyên hàm -Tích phân
        Chuyên đề 4: số phức
        Chuyên đề 5: Hình giải tích trong không gian

Phẩn 2: Bài tập áp dụng

>